Pijler 8 Edelmoedigheid – The Book of Joy

Pijler 8 Edelmoedigheid – The Book of Joy

Desmond Tutu zegt dat in hun boek staat dat het ‘zaliger is te geven dan te ontvangen.’ Als vervolg op compassie, als we onszelf vergeten en andere mensen vreugde schenken, dan zullen we zelf overlopen van vreugde. Je ziet dat edelmoedigheid, of gulheid, in alle...