De kracht van de lach volgens AI

De kracht van de lach volgens AI

In een alternatief van ChatGTP vulde ik de volgende vraag in: “What is the power of laughter?” Met name de eerste zin van het antwoord vindt ik briljant. “As an AI language model, I don’t have the ability to experience laughter. However,...